содан

 • 121зияпа — (Қ орда: Жаңақор., Жал.) қонақтық, отырыс. Сол күні біз з и я п а д а болып, үйге кеш оралдық Қ орда., Жаңақор.). Біз содан екі үш күн бұрын з и я п а ғ а б а р ғ а н б ы з Қ орда., Жал.) …

  Қазақ тілінің аймақтық сөздігі

 • 122зымқайым — (Орал: Чап., Жымп., Казт.; Қост., Жанг.) зым зия, ұшты күйлі. Содан кейін Мырзатай з ы мқ а й ы м болып кетті (Қост., Жанг.). Жер үстінің бәрі оған: «ұйықта, дем ал!» деп тұрғандай, бірақ ұйқысы құрғыр з ы м қ а й ы м жоғалған (Ә. Кекіл., Үркер,… …

  Қазақ тілінің аймақтық сөздігі

 • 123ісік — (Көкш., Қ ту) жамандат ауруы. Бір жыл малымызға і с і к келіп, содан он бес жылқымыз өлді (Көкш., Қ ту) …

  Қазақ тілінің аймақтық сөздігі

 • 124кембағал — (Алм.: Жам., Кег., Еңб қаз., Шел.; Жамб.: Мер., Қорд., Шу; Қ орда: Сыр., Жал.) 1. мүгедек, жарымжан, кемтар. Бір баламның аяғы содан к е м б а ғ а л болып қалды Қ орда., Сыр.). Керекті тас ауыр болмас, к е м б а ғ а л жан тәуір болмас (Мақал;… …

  Қазақ тілінің аймақтық сөздігі

 • 125керен — (Гур., Тең.; Рес., Астр.) рет, дүркін, кезек. Содан бері ол осында екі к е р е н келіп кетті (Рес., Астр.) …

  Қазақ тілінің аймақтық сөздігі

 • 126керме — 1 (Гур., Маңғ.; Түрікм.: Ашх., Красн., Таш., Мары; Рес., Орын.) кілем сияқты тоқылып көбіне сәндік үшін керегеге ілінетін, ішіне киім кешек, ұсақ түйек заттар салынатын қалта. Көйлегіңді к е р м е н і ң ішіне салып қой (Гур., Маңғ.). К е р м е н… …

  Қазақ тілінің аймақтық сөздігі

 • 127керсен — 1 1. (Шымк.: Мақт., Арыс; Қ орда: Сыр., Жал., Қарм.; Қост., Об.; Қарақ.) үлкен табақ, тегене. Содан кейін қымызды к е р с е нг е құяды (Шымк., Арыс). Қымызды үлкен к е рс е н г е құйып алдымызға әкелді Қ орда., Жал.). 2. (Шымк., Түлк.; Орал,… …

  Қазақ тілінің аймақтық сөздігі

 • 128кесік — 1 (Алм., Жам.; Талд., Қарат.; Шымк., Лен.) баға, құн, нарық. Сиырымның к е с і г і төрт мың сом болды (Талд., Қарат.). Сенің осы айтқан к е с і г і ң дұрыс (Алм., Жам.) 2 (Шымк., Арыс; Алм., Жам.; Қост., Торғ.) сот шешімі, кесім, үкім. Он жылдан… …

  Қазақ тілінің аймақтық сөздігі