контроль

 • 49контроль — КОНТРОЛЬ, я, м Метод наблюдения с целью проверки или надзора; Син.: проверка. Контроль за качеством работы …

  Толковый словарь русских существительных

 • 50контроль — (от франц. controle проверка)    1) составная часть управления экономическими объектами и процессами, заключающаяся в наблюдении за объектом с целью проверки соответствия наблюдаемого состояния объекта желаемому и необходимому состоянию,… …

  Словарь экономических терминов

 • 51контроль — tikrinimas statusas Aprobuotas sritis valstybės sienos kontrolė ir apsauga apibrėžtis Pasienio kontrolės punktuose, pasienio ruožo teritorijoje, taip pat laivuose, esančiuose teritorinėje jūroje ir pasienio vandenyse, įgaliotų valstybės… …

  Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

 • 52контроль — tikrinimas statusas T sritis automatika atitikmenys: angl. checking; control; testing vok. Kontrolle, f; Prüfung, f; Testen, n rus. контроль, m; проверка, f; тестирование, n pranc. contrôle, m; test, m; vérification, f …

  Automatikos terminų žodynas

 • 53контроль — kontrolė statusas T sritis automatika atitikmenys: angl. check; checking; control; monitoring vok. Überwachung, f; Kontrolle, f; Prüfung, f rus. контроль, m pranc. contrôle, m; supervision, f; surveillance, f; vérification, f …

  Automatikos terminų žodynas

 • 54контроль — patikrinimas statusas T sritis automatika atitikmenys: angl. check; checking vok. Überprüfung, f; Nachprüfung, f; Prüfen, n; Prüfung, f rus. контроль, f; проверка, f pranc. contrôle, m; supervision, f; vérification, f …

  Automatikos terminų žodynas

 • 55контроль — kontrolė statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Ko nors tikrinimas, priežiūra. atitikmenys: angl. control; inspection; supervision; surveillance vok. Überwachung, f; Inspektion, f; Kontrolle, f rus. контроль, m pranc.… …

  Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

 • 56контроль — tikrinimas statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Tikrinamojo objekto techninių charakteristikų ir parametrų arba jo būsenos atitikties tam tikriems reikalavimams nustatymas. atitikmenys: angl. check vok. Überprüfung, f;… …

  Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

 • 57контроль — patikrinimas statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Patvirtinimas analizuojant ir pateikus objektyvius įrodymus, kad objektas atitiko nustatytus reikalavimus. atitikmenys: angl. check; test; verification vok. Kontrolle, f;… …

  Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

 • 58контроль — kontrolė statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Bet kokia planuojama veikla, užtikrinanti, kad tam tikras gaminys atitinka gamintojo nustatytus veikimo parametrus. atitikmenys: angl. inspection vok. Überwachung, f; Kontrolle …

  Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

 • 59контроль — kontrolė statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Atitikties įvertinimas matuojant, stebint, bandant ar tikrinant atitinkamus parametrus ar charakteristikas. atitikmenys: angl. inspection vok. Kontrolle, f rus. контроль, m… …

  Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

 • 60контроль — kontrolė statusas T sritis chemija apibrėžtis Ko nors tikrinimas, priežiūra. atitikmenys: angl. inspection; survillance rus. контроль …

  Chemijos terminų aiškinamasis žodynas

 • 61контроль — patikrinimas statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. check; test; verification vok. Kontrolle, f; Nachprüfung, f; Prüfung, f rus. контроль, m; проверка, f pranc. contrôle, m; essai, m; vérification, f …

  Fizikos terminų žodynas

 • 62контроль — kontrolė statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. inspection; monitoring vok. Kontrolle, f rus. контроль, m pranc. contrôle, m …

  Fizikos terminų žodynas

 • 63контроль — kontrolė statusas T sritis ekologija ir aplinkotyra apibrėžtis Atitikties vertinimas matuojant, stebint, bandant ar tikrinant tam tikrus parametrus ar charakteristikas. atitikmenys: angl. control; inspection; supervision vok. Aufsicht, f;… …

  Ekologijos terminų aiškinamasis žodynas

 • 64контроль — kontrolė statusas T sritis ekologija ir aplinkotyra apibrėžtis Objekto tikrinimas ir rezultatų palyginimas su tam tikrais reikalavimais, norint nustatyti atitiktį. atitikmenys: angl. control; inspection; supervision vok. Aufsicht, f; Kontrolle,… …

  Ekologijos terminų aiškinamasis žodynas